Illustrasjon byggeplaner

Byggeplaner og behandlingstid

Har du byggeplaner, skal bygge på eller om på huset, kan du med litt forarbeid gjøre saksbehandlingen mer effektiv. Jo bedre forarbeid du har gjort, jo mer effektiv blir saksbehandlingen i kommunen.

Før du går i gang bør du orientere deg her på våre nettsider evt. Follokom.no, som er Follo-kommunenes felles informasjonsportal for bygge- og delesaker. Her kan du gå direkte til Informasjon om byggesak eller inn i det elektroniske søknadssystemet

Se også Direktoratet for Byggkvalitet sine sider for veiledning og fyldig informasjon.

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene i lov, forskrift eller arealplan skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Overskridelse av fristen medfører forholdsmessig reduksjon av saksbehandlingsgebyret.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer / gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før 3-ukersfristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene. Du er da selv ansvarlig for at alle forhold er i samsvar med lover, forskrifter, planer osv . Har det derimot kommet protester fra naboer / gjenboere og kommunen ikke har gjort vedtak innen treukersfristen, kan du ikke regne tillatelse for gitt.
 
Har du ikke mottatt naboprotester eller søkt om dispensasjon, og ikke hørt noe fra kommunen innen 3 uker, bør du kontakte kommunens byggesaksavdeling før du eventuelt setter i gang byggetiltaket.
 
Obs: Tidsfrister regnes fra søknaden er komplett.
 

Henvend deg via e-post
Grunnet stor pågang ved Bygningsavdelingen må det i enkelte perioder forventes noe lengre behandlingstid av innkomne byggesøknader. 

Vi oppfordrer derfor til at henvendelser vedrørende byggesøknader gjøres til Bygningsavdelingen per e-post: post@vestby.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut