Alle kan se bort fra denne sms-meldingen

Om du allerede har fulgt linken, og registrert deg på nytt behøver du heller ikke å gjøre noe.

Hendelsen har ingen betydning for når du får vaksine. 

Vi minner om at forhåndsregistrering fortsatt kan gjøres på kommunens nettside, og anmoder alle over 18 år som ønsker vaksine, om å registrere seg. 

Vi beklager ulempen dette har medført.   

Forhåndsregistrer deg til vaksine

Du kan nå forhåndsregistrere deg til vaksine ved å benytte denne lenken: