RO-leder Benedicte Selsing

Helse og barnevern

Resultatområdeleder for helse og barnevern er Benedikte Selsing.

Ansvarsområder:
forebyggende helsetjeneste med helsestasjon - og skolehelsetjeneste,
jordmortjeneste,
legetjeneste,
helsetjeneste i asylmottak,
barneverntjenesten,
enslige mindreårige flyktninger.
 

Videre næringsmiddeltilsyn og medisinsk nødmeldetjeneste.

Målgruppen er for deler av tjenesten hele befolkningen, men for de kommunale kjerneoppgaver vesentlig barn og ungdom.

Resultatområdet arbeider i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, Smittevernloven og Lov om barnevernstjenester.


 

Tips en venn Skriv ut