Helsestasjon for barn

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen gir tilbud til barn 0 – 5 år og deres foreldre. På helsestasjonen jobber helsesøster, jordmor, barnepleier, lege, fysioterapeut og familieveileder.

Åpningstider (utenom sommertid)
Helsestasjonen har åpent alle hverdager  fra kl. 8.00 til 15.30, timeavtaler.
Telefontid 8.00 til 13.30.

Vi har lokalene våre på rådhuset.

Åpen helsestasjon 0-5 år, hver mandag kl. 13.00 – 14.30

På Åpen helsestasjon er det ikke behov for avtale. Hit kan foreldrene komme dersom de ønsker å veie barnet eller har korte spørsmål de gjerne vil ha svar på. Noen kommer også innom for å finne noen å slå av en prat med.

Barselgrupper

Det gis tilbud om barselgrupper til alle som har født. Gruppene vil gjerne være når barnet er 6 – 12 uker gamle. I gruppene vil vi ta opp tema som er aktuelt for de som nettopp har født. Temaene kan variere fra gruppe til gruppe – deltagerne bestemmer i stor grad innholdet. Gruppene møtes 2 ganger i helsestasjonens regi. De fleste gruppene fortsetter på egenhånd etterpå. Barselgrupper har vært en fin måte for mange småbarnsforeldre å bli kjent med hverandre på. I gruppen får du informasjon om barn og treffer andre som er i samme situasjon som deg.

Tips en venn Skriv ut