Helsesykepleier og sexologisk rådgiver, Kjersti Margrete Finsrud, har som oppgave å bistå hjelpeapparatet og andre tjenester der det er behov for kompetanse knyttet til seksuell helse. Hun tilbyr undervisning, temagrupper og foredrag, samt veiledning av foreldre og tjenester som arbeider med barn og unge. Fokuset vil være på barn og unges helhetlige behov og tverrfaglig samarbeid. 

Aktuelle temaer kan være: 

 • Seksuell helse og utvikling i ulike faser av livet. 
 • Manglende/endret seksuell lyst og nytelse. 
 • Seksualitet hos personer med funksjonsvariasjoner.
 • Psykiske belastninger og skam knyttet til seksualitet. 
 • Kjønnsidentitet, seksuell orientering.
 • Seksuelle overgrep og utfordrende seksuelle erfaringer. 
 • Grenseoverskridende digitale seksuelle handlinger.
 • Pornoavhengighet og tenningsmønster. 
 • Smerter ved samleie.
 • Utfordringer knyttet til ereksjon.
 • Prevensjonsveiledning og seksuelt overførbare infeksjoner.
 • Seksuelle hjelpemidler.
 • Alle andre spørsmål du har angående seksualitet.