Plantegning bygning illustrasjon foto pixabay 700x300

Henvendelse for byggesaker

Bygningsavdelingen har for tiden mange pågående byggesaker og har redusert mulighet til å ta imot henvendelser. Avdelingen har en plikt til å bistå med informasjon og veiledning i byggesaker, og ønsker å få dette til på en tilfredsstillende måte i tillegg til å gjennomføre saksbehandling i henhold til lovkrav. På grunn av den store saksmengden og mange som venter på behandling av søknad eller svar på henvendelser, forstår vi at dette oppleves vanskelig for mange.

Henvendelse til saksbehandler
Har du en pågående byggesak der du har fått tildelt en saksbehandler, skal nødvendig kontakt skje mellom ansvarlig søker og kommunen. For at våre saksbehandlere skal være forberedt på samtalen med ansvarlig søker i en bestemt sak, ber vi om at ansvarlig søker oppgir hva henvendelsen gjelder ved kontakt med servicekontoret. Servicekontoret formidler umiddelbart beskjed, og saksbehandler kontakter ansvarlig søker etter nødvendig forberedelse.
 

Saksbehandlingstid
Saksbehandling i byggesaker tar vanligvis noe tid, og bygningsavdelingen gjør hva de kan for å behandle alle søknader korrekt og etter særskilte frister. Svært mange søknader er ikke komplette når de mottas av kommunen, og mye tid går med til å sjekke hva som mangler og gi tilbakemelding om dette. Dette påvirker også saksbehandlingstiden, da fristene starter å løpe fra en søknad er komplett slik at den kan behandles. Våre sjekklister vil kunne gi svar på hva som skal inngå for å få en komplett søknad. Vi forstår at mange lurer på status i sin egen sak, og svaret i de aller fleste tilfeller vil være at søknad er mottatt og under behandling, melding om feil eller mangler er gitt eller avventer uttalelse fra andre. Dette er opplysninger servicekontoret vil kunne gi ved henvendelse og som ikke må besvares av saksbehandler.


Generelle henvendelse
Generelle henvendelser på telefon eller ved fremmøte på rådhuset vil oppta mye tid for ansatte både i servicekontoret og bygningsavdelingen. Har du spørsmål av mer generell karakter om byggesaker vil du finne svar på mange spørsmål gjennom informasjon som er lagt ut på våre hjemmesider. For å kunne gi et best mulig svar på generelle henvendelser ber vi om at det sendes oss skriftlig til post@vestby.kommune.no slik at vi får sjekket saken og gitt et korrekt svar.

Kart og nabolister fås ved henvendelse til Servicekontoret, e-post servicekontoret@vestby.kommune.no

For andre henvendelser, send e-post til Byggesaksavdelingen: post@vestby.kommune.no eller kontakt kommunens
Servicekontor tlf. 64 98 01 00.

Mer om byggeplaner og behandlingstid finner du her
 

Tips en venn Skriv ut