RO leder Hanne Marthinussen

Hjemmetjenesten

Resultatområdeleder for hjemmetjenesten er Hanne Marthinussen.

Hjemmetjenesten har sin base i 2. etg i det gamle aldershjemmet som nå kalles Treffsenteret.

Hjemmetjenesten omfatter alle tilbud som bidrar til tjenesteyting i hjemmet;

  • hjemmesykepleie,
  • praktisk bistand,
  • middag,
  • vask av tøy,
  • trygghetsalarm,
  • omsorgslønn,
  • hjelpemidler,
  • dagsentertilbud,
  • samt trygde- og omsorgsboliger.

Hjemmetjenesten står også for saksbehandling og tildeling av tjenestene.

Yrkesgruppene som utfører disse tjenestene består av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere/hjemmehjelpere, sekretær, sjåfør, studenter/lærlinger og personlige assistenter.

Tips en venn Skriv ut