Skatteparadis

I tiden 1900 til 1913 tjente kommunen store skatteinntekter på Brennevinssamlaget. Hølen hadde i storhetstiden tre brennevinsutsalg. Etter en tids vurdering av hva disse pengene skulle brukes til, ble det bestemt at man skulle sette ned skattesatsen til halvannen prosent på inntekt og en promille på formue. Dette førte til at Hølen fikk mange skatteflyktninger som ønsket å slå seg ned i skatteparadiset. Inntektskilden fra samlaget forsvant brått da avholdsfolket vant en ny folkeavstemning i 1913. Etter en avviklingsperiode ble samlaget nedlagt i 1915. 

Såner kirke

Øst for Hølen ligger flotte Såner kirke. Kirken ble gjenreist etter en tragisk brann i 1995. Kunstnerne Dagny og Finn Hald står for utsmykkingen av alter, prekestol og døpefont.

Forfattere og billedkunstnere

Stedet  har lokket en rekke forfattere og billedkunstnere til å slå seg ned og bli del av det lille samfunnet. Blant annet Tor Åge Bringsværd, Else Færden, Lars Amund Waage, Hanne Bramnes, Inger Kvarvin og Gunnar Aune kan nevnes.