Hølen - stedet med bruene

Hølen - "stedet med bruene"

Hølen er kjent for sine mange gamle bruer.  Steinhvelvbruene Rafsal Bru og Bommen Bru fra før 1850, samt Mærø Bru og Borebrua. Over det gamle ladestedet går den unike jernbaneviadukten fra 1879, og litt lengere i vest - og 50 meter over Såna - ser man de nye E6- bruene og den nye jernbanebrua. I 1995 ble de nye bruene over Hølendalen åpnet, og den gamle jernbaneviadukten blir nå del av gang- og sykkelveien mellom Oslo og kontinentet.

Hølen har fra gammelt vært strategisk beliggende ved hovedferdselsårene mellom Oslo og kontinentet - Den Fredrikhaldske Kongevei (E 6) og Smålensbanen (jernbanen) . I dag er både E6 og jernbane lagt utenom det gamle ladestedet som ble tollsted midt på 1600-tallet, og som var en viktig handelsplass i det 17.århundre. I Såna - den lille elva som renner gjennom Hølen - lå flere sagbruk som skar tømmer for eksport til Europa. Landet lå den gang nesten 1.5m lavere enn nå, og flatbunnede hollandske kogger skal etter sigende ha seilt opp elven fra Son for å laste trelast. Den 3 km lange strekningen mellom Son og Hølen er herlig skildret i Nils Kjærs Julibrev fra Son. 
 
Skatteparadiset Hølen
I tiden rundt første verdenskrig og frem til slutten av 20-årene var Hølen et skatteparadis, hele 3% skatt!
I dag er Hølen en særdeles aktiv liten landsby, med innbyggereid nærbutikk, bibliotek, postkontor og medisinutsalg.


Stedet og de litt spesielle, til tider særdeles kreative landsbyboerne, som slåss mot tognedleggelse, og postkontornedleggelse, og for skole, bibliotek og nærbutikk, har lokket en rekke forfattere og billedkunstnere til å slå seg ned - og bli del av det lille samfunnet. Nevnes kan bl.a. Tor Åge Bringsværd, Else Færden, Lars Amund Waage, Hanne Bramnes, Inger Kvarvin, Gunnar Aune m.fl.  

Såner kirke  Øst for Hølen ligger flotte Såner kirke 
Kirken ble gjenreist etter en tragisk brann i 1995. Kunstnerne Dagny og Finn Hald står for utsmykkingen av alter, prekestol og døpefont. 

Tips en venn Skriv ut