Frist for høringssvar

Høringssvar skal være skriftlig og registrert mottatt hos kommunen innen 15. februar 2023. 

Høringsuttalelser merkes "Boligsosial handlingsplan for Vestby kommune 2023 – 2027" og sendes på e-post til post@vestby.kommune.no eller per post til Vestby kommune, Pb 144, 1541 Vestby.  Du kan også sende ditt svar via kommunens selvbetjeningsportal.