Lokal forskrift for hvilket skriftspråk som skal være hovedmål på hver skole

Hovedmålet skal benyttes i skriftlig arbeid, opplæring og kommunikasjon. Foreldrene eller elevene har i tillegg mulighet til å velge en annen målform i læremidler i andre fag enn norsk. 


Regler om hovedmål i ny opplæringslov § 15-2 Hovudmål på kvar skole:

Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om kva skriftspråk som skal vere hovudmålet på kvar skole, anten bokmål eller nynorsk. Skolen skal bruke hovudmålet i den skriftlege opplæringa og i den skriftlege kommunikasjonen med elevane og foreldra. 

I samband med skifte av hovudmål på ein grunnskole eller når eit fleirtal i kommunestyret eller minst 1/4 av dei røysteføre i kommunen krev det, skal det haldast rådgivande røysting. Nytt vedtak om hovudmål kan ikkje gjerast før det har gått fem år. Departementet kan gi forskrift om røysterett, ansvar for røystinga og organisering av røystinga.

 

Forslag om forskrift om målform finner du her.
 

Delta på høringen

Send høringssvar elektronisk ved å følge denne lenken og velge Høring - forskrift om målform.

Høringsfrist: 1. august 2024