Alternativene til fremtidig skolestruktur og utbygging

Alternativene som er på høring er: 

Hølen skole 
Alternativ 1: Flytte lageret i 2. etasje slik at lageret kan bruke som klasserom. 
Alternativ 2: Elevene på Hølen går 7. trinn på Son skole.

Vestby skole 
Alternativ 1: Plassbygd modulskole 
Alternativ 2: Elevene på Vestby går 7. trinn på Bjørlien skole 
Alternativ 3: Bygge ny barneskole på Randem 

Grevlingen skole og kultursenter 
Alternativ 1: Øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg samt bygge ny administrasjonsfløy.
Alternativ 2: Elevene fra Hølen går på Vestby ungdomsskole når de er ferdige med barneskolen. 

 

Mer informasjon om de ulike alternativene kan leses ved å åpne sakspapirer fra møtet 04.06.2020.

Høringsfrist

Høringsfristen er 01.08.2020 

Høringsuttalelsene sendes skolesjefen Cathrine Skjeltorp på e-post: cathrine.skjeltorp@vestby.kommune.no.