Hørselskontakt

Hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og kan bistå hørselshemmede med hørselshjelpemidler.

Kriterier
For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år) og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal fungere bedre. Uttalelse fra øre-nese-hals lege evt annen spesialist er nødvendig hvis du ikke har høreapparat.

Henvisning
Bruker/pårørende kan ta direkte kontakt med hørselskontakt eller hjemmetjenesten, eventuelt kan skriftlig henvisning sendes per post eller e-mail. Kontaktinformasjon og henvisnings skjema ligger i kolonnen til høyre.

Hørselskontaktens oppgaver
Hørselskontakten kan komme hjem til deg og bistå med kartlegging av behovet for hørselshjelpemidler og hjelper deg med å sende søknad til Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler. Det er gratis å låne hjelpemidler. Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentralen blir de utlevert av hørselskontakten eller eventuelt serviceteknikker og du vil få opplæring av bruk av hjelpemidlet. Hørselskontakte formidler ikke høreapparat.

Likemann
Likemannsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena; Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende. Likemannsarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov, enn for eksempel det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likemannsarbeid er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Ved spørsmål rundt dette kan disse personer kontaktes.

Likemann Wenche Moe (Son)
Telefon: 92616292

Likemann Grethe Eltoft Molina (Vestby)
Telefon: 92287988

Wenche Moe og Grethe Eltoft Molina skifter slanger og renser høreapparat. De selger også batterier til høreapparat.

Ergoterapeut
Ergoterapeut Cathrine Groff Storstrøm
Telefon: 95730949
Mail: catrine.groff.storstrom@vestby.kommune.no 

Tips en venn Skriv ut