Pålebrygge på Emmerstad_

Høy badevannstemperatur i Oslofjorden øker risikoen for smitte med vibriobakterier

Høye badetemperaturer i Oslofjorden øker risikoen for smitte med vibriobakterier ved bading. Bakteriene kan forårsake alvorlig sykdom. Smitte kan skje via åpne sår og personer med påvist immunsvikt kan være spesielt utsatt. Tidligere i sommer har fire personer fra Bærum/Oslo/Moss blitt smittet med denne bakterien. Nå er en person bosatt i Vestby også smittet, etter å ha badet i Oslofjorden. Vedkommende er under behandling.

Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning.


Forebyggende tiltak:

  • Personer med sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner) og eldre.
  • Personer med immunsvikt og eldre bør bade med stor forsiktighet og det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg et sår under bading.
  • Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuelt forverring av såret og ta raskt kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil vise seg i løpet av ett til to døgn.

Følg med på www.matportalen.no, der Mattilsynet vil gi oppdaterte anbefalinger når det gjelder inntak av rå østers og annen sjømat. Se også Folkehelseinstituttets side www.fhi.no, som jevnlig oppdateres.
 

 

Tips en venn Skriv ut