Fingermaling

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 skjer 13. mars

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 blir foretatt i møte onsdag 13. mars.

Det var 270 søkere da søknadsfristen gikk ut 1. mars.

Vi tar sikte på å sende ut svarbrev 20. mars og vil i tidsrommet fram til utsendelsen ikke kunne gi foresatte svar eller opplysninger om årets opptak.

Søknader sendt inn i perioden 02.mars  – ca 20.mars vil ikke behandlet før svarbrev er sendt ut fra hovedopptaket.

Resultatområde barnehage

Tips en venn Skriv ut