Her er de nye fredningsområdene: 

 • Løperen og Kvernskjær, i Hvaler kommune
 • Rauerfjorden, i Fredrikstad kommune
 • Mossesundet, i Moss kommune
 • Son, i Vestby kommune
 • Mulodden, i Holmestrand kommune
 • Karslvikodden, i Tønsberg kommune
 • Sandefjordsfjorden, i Sandefjord kommune
 • Skallefjorden og del av Blindleia, i Lillesand kommune
 • Sandvigsdalsfjorden, i Kristiansand kommune 

Forbud om å fiske med redskap som kan fange hummer

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.
 
– Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2020, har vi til sammen 51 fredningsområder. Vi ønsker på sikt at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kystkommune, sier Meling, som forteller at Fiskeridirektoratet vil sende ut en invitasjon til kommunene om å bidra med forslag.

Positive effekter

 • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
 • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
 • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
 • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
 • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Les mer om fredningsområder og hummerfiske på Fiskeridirektoratet sine nettsider.