Logo

"Hva er viktig for deg ?" markeres av helsepersonell 6. juni

Torsdag 6. juni markerer helsepersonell over hele landet "Hva er viktig for deg?" dagen.

Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene og deres pårørende. 

Ikke bare i Norge
Siden starten i 2014 har dette blitt en internasjonal bevegelse.

Vi ønsker at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient og bruker. Det fremmer god helse. I en travel hverdag er det utallige situasjoner der det som virkelig betyr noe for pasienten og de pårørende ikke forstås eller snakkes om. 

"Hva er viktig for deg ?" dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter til og hva vi gjør med svarene vi får.

Kommunenes sentralforbund (KS) og Folkehelseinstituttet har ansvar for markeringen i Norge. Den har utspring i de kommunale læringsnettverkene som skal bidra til gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  

Når fokus flyttes fra diagnose til samtaler omkring hva som er viktig i livet, kan pasienter og helsepersonell diskutere på hvilke måter en bestemt sykdom blir et problem for den enkelte.

En stiv hofte, en vond rygg, kronisk lungelidelse, angst eller dårlig hørsel vil ikke føre til de samme hverdagsproblemer for alle. For å få vite hvilke ressurser den enkelte har til å håndtere slike helseutfordringer, og hva de er villige til å gjøre for å bli bedre, må det en "Hva er viktig for deg?" samtale til. (Kilde: NHI.no)

Se under "Mer info" til høyre på siden for mer informasjon.

Vera, Irene og Ragnhild fra søknads og samhandlingsenheten, Rehabiliteringsavdelingen_2.jpg

(f.v) Vera, Irene og Ragnhild fra Søknads og samhandlingsenheten, Rehabiliteringsavdelingen, Vestby kommune skal også markere "Hva er viktig for deg?" dagen. 

Tips en venn Skriv ut