Finn din eiendom på kartet

Søk i kommunekartet

Skriv inn din adresse i søkefeltet øverst på siden.

Når du har søkt opp adressen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på eiendommen og velg Flere kartlag nederst til høyre. Trykk på øyesymbolet for å se innholdet du ønsker å se, og på pil ned for å åpne undermenyer.

Klikk på øyesymbolet for å velge ulike kartlag.

Hvor stort kan du bygge?

Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomten din. Bruk denne veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å finne ut hvor stort du kan bygge:

Veiviser – Hvor stort kan du bygge?

Om kommunekartet

Kommuner som har valgt å bli med i løsningen, gir i tillegg tilgang til ekstra kartinformasjon i kommunen, som reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak.

Du kan slå opp ekstra informasjon på steder du er interessert i og få tilgang til eiendomsregistre, vedtak, reguleringsbestemmelser og annen informasjon fra kommunen.

Når du zoomer deg inn i løsningen, vil du – under et visst zoomnivå – få vist hvilken kommune du befinner deg i.

Hvis du venstreklikker eller presser på et punkt i kartet, vil du få opp et panel med detaljinfo på høyre side. Fra denne kan du starte ruteplanlegger. I tillegg får du mer informasjon om punktet du presset på hvis det er tilgjengelig i denne kommunen.

Eiendomsinformasjon

Størrelsen på eiendommen din ligger under kartlaget Eiendomsgrenser. Arealet som vises, er brutto tomtestørrelse. Det er bare den delen av eiendommen som er regulert til bolig (netto størrelse), som kan brukes til å beregne grad av utnytting. Vann- og avløpsledninger er heller ikke synlig i kartløsningen.

Du kan kjøpe situasjonskart på e-torget:

Vestby kommune e-torg

Da får du opplysninger om netto størrelse på tomten og annen nyttig informasjon til din byggesak.