Finn din eiendom på kartet

Søk i Vestbykart.

Skriv inn din adresse i søkefeltet øverst på siden.

Når du har søkt opp adressen, får du opp en meny på venstre side av skjermen. Velg knappen «Åpne lagliste» ved siden av menyen. Her kan du huke av for «Reguleringsplan», «Kommuneplan» eller andre temadata som du ønsker å se nærmere på. Klikk deretter på eiendommen din i kartet. Du finner mer informasjon ved å klikke på hver overskrift i listen.

 

Hvor stort kan du bygge?

Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomten din. Bruk veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å finne ut hvor stort du kan bygge.

Veiviser – Hvor stort kan du bygge?

Om Vestbykart

I karttjenesten Vestbykart finner du informasjon om din eiendom, bygningstype, reguleringsstatus, nye godkjente bygg med mer. Løsningen har funksjonalitet til å lage enkle kartskisser og noen analysemuligheter for å finne berørte planer eller andre tematiskekart (kulturminner, naturtyper, og lignende) innenfor en eiendom. Her kan du også se veikategorier og hvem som har ansvaret for veiene i Vestby.

Av sikkerhetsmessige hensyn ligger ikke vann- og avløpsledninger tilgjengelig for publikum i kommunens web-kart. Dette kan bestilles på e-torg. 

Vestbykart

Her kan du lese mer om hvordan du bruker kartet.

Eiendomsinformasjon

Størrelsen på eiendommen din ligger under kartlaget eiendomsgrenser. Arealet som vises, er brutto tomtestørrelse. Det er bare den delen av eiendommen som er regulert til bolig (netto størrelse), som kan brukes til å beregne grad av utnytting. Vann- og avløpsledninger er ikke synlig i kartløsningen, men dette kan du kjøpe på Vestby kommunes e-torg.

Du kan kjøpe situasjonskart på Vestby kommunes e-torg. Da får du opplysninger om netto størrelse på tomten, og annen nyttig informasjon til din byggesak.

Vestby kommune e-torg