Barnehagebetaling i kommunale barnehager

Makspris for full plass fra 1. januar 2021 er 3 230 kroner per måned forutsatt at brutto samlet årsinntekt i husstanden er over 592 167 kroner. Det er vedtatt at kommunale barnehager i Vestby har samme maksimalpris som Stortinget vedtar. Brutto årsinntekt under 592 167 kroner - se punkt moderasjoner/inntektsgradert foreldrebetaling. Betalingen blir automatisk satt til maksimalpris hvis ikke det er søkt om redusert betaling på grunnlag av inntekt.

Barnehagebetaling i private barnehager

Maksimalpris for full barnehageplass fra 1.januar 2021 er 3 230 kroner per måned, forutsatt at brutto samlet årsinntekt i husstanden er over 592 167 kroner. Private barnehager fastsetter betalingssatsen selv, men satsen kan ikke være høyere enn maksimalprisen som er fastsatt av Stortinget. 

Ved brutto årsinntekt i husstanden under 592 167 kroner - se punkt moderasjoner/inntektsgradert foreldrebetaling. Betalingen blir automatisk satt til maksimalpris hvis det ikke er søkt om redusert betaling på grunnlag av inntekt.

Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike fra kommunale barnehager, og kan variere mellom de private barnehagene. Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager. 

Mat i barnehagen

De kommunale barnehagene har kostpenger på 350 kroner per måned når det serveres tre måltider per dag i barnehagen. Under koronapandemien 2020-2021 er det satt inn smitteverntiltak som vil føre til endret serveringstilbud i barnehagene. I perioder vil barnehagene derfor servere færre enn tre måltider, og barna må da ha med egne matpakker til de resterende måltidene. Ved servering av ett måltid per dag i barnehagen er kostpengene på 140 kroner per måned

Mange av de private barnehagene har samme sats for kostpenger som de kommunale barnehagene. Se den enkelte private barnehage for informasjon.