Barnehagebetaling

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager. 

Makspris for full barnehageplass fra 1. januar 2023 er 3 000 kroner per måned. Hvis barnet har en deltidsplass i kommunal barnehage, betaler man for eksempel 50 % av makspris for en 50 % plass. Dette gjelder også ved betaling av mat i barnehagen.

Det er vedtatt at kommunale barnehager i Vestby har samme maksimalpris som Stortinget vedtar. Private barnehager fastsetter betalingssatsen selv, men satsen kan ikke være høyere enn maksprisen. 

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen skal foreldrene ha redusert pris, slik at samlet foreldrebetaling til barnehage ikke overstiger seks prosent av husstandens inntekter. Familier med samlet inntekt i husholdningen under 550 000 kroner kan søke om redusert betaling. Foreldre må selv søke om redusert betaling. Betalingen blir automatisk satt til maksimalpris hvis ikke det er søkt om redusert betaling. Les mer om søknad om redusert betaling her

Betaling for mat i barnehagen

Betaling for mat i barnehagen kommer i tillegg til makspris.

De kommunale barnehagene har kostpenger på 400 kroner per måned når det serveres tre måltider per dag i barnehagen. Prisen gjelder fra 1.januar 2023. Hvis barnehagene i perioder har redusert mattilbud vil det bli fratrekk i kostpenger. Foreldrene vil få informasjon fra barnehagen hvis dette er aktuelt.  

Mange av de private barnehagene har samme betaling for kost som de kommunale barnehagene. Se den enkelte private barnehage for informasjon.