Kort om byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris som tildeles på bakgrunn av en helhetlig vurdering av et enkelt byggverk, en samling av byggverk eller bebygde områder.

Det legges vekt vekt på visuelle kvaliteter, funksjonalitet, miljømessige og kulturhistoriske forhold, tilpasning til landskapet, stedets egenart og nøktern ressursbruk.

Tiltaket som vurderes kan være nytt eller gammelt, og det er viktig at den som fremmer forslag gir en kort begrunnelse for sitt valg.

Vestby kommune vet at det er mange gode kandidater innenfor kommunens grenser og vil gjerne høre fra deg i jakten på årets kandidater til Byggeskikkprisen.

Prisen deles ut en gang i året og vinneren vil bli utpekt i det siste kommunestyremøtet før sommeren.

Send inn forslag til oss:

e-post til: post@vestby.kommune.no eller
brev til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby innen 6. april 2021. 

Og du - husk en kort begrunnelse for valget ditt.

Les mer om byggeskikkprisen