Diplom Byggeskikkprisen

Hvilket bygg mener du bør få tildelt Vestby kommunes Byggeskikkpris ?

Byggeskikkprisen for 2018 vil bli tildelt i kommunestyrets møte 17. juni 2019.  

Prisen er en hederspris som tildeles huseiere/byggherrer som, i forbindelse med oppføring av nye/rehabilitering av eksisterende bygg eller utomhusanlegg, gjennom prosjektet har lagt vekt på visuelle kvaliteter, funksjonalitet, miljømessige og kulturhistoriske forhold, tilpasning til landskapet og stedets egenart.

Juryen vil gjerne ha forslag på kandidater med prosjekter som ble ferdigstilt i 2018 eller tidligere.

Jeg foreslår at Vestby kommunes byggeskikkpris for 2018 tildeles:

Byggeprosjektets adresse……………………………………………………… 
Byggherre /huseier (hvis kjent)…………………………………………………
Kort begrunnelse………………………………………………………………...
Forslagsstillers navn og adresse……………………………………………….

Sendes innen 15.03.2019 til
Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Rådhusgata 1, 1540 Vestby eller til post@vestby.kommune.

Byggeskikkprisen er et samarbeid mellom Vestby kommune, Vestby kunstforening og Vestby historielag og Vestby historielag.                                                 
 

 

 

Tips en venn Skriv ut