Oversikten må inneholde hvilken prioriteringsgruppe innbyggeren tilhører, navn, personnummer, og mobilnummer. Formatet på oversiktene skal helst være ExCel (*.xlsx), men kommaseparerte verdier (*.csv) fungerer også. 
 
Det er viktig at avsender krysser av for at dokumentene er sensitive før man trykker send/last opp.
 
Vestby kommune sørger for vaksinetilbud til disse risikopasientene og kaller inn definerte risikopasienter når det er deres tur.