Søknad om opptak ved Vestby Kulturskole

Hvem kan søke plass?

Kulturskolen er åpen for alle. Barn og unge mellom 0-20 år prioriteres.
Ingen spesiell opptakskriterier gjelder, bortsett fra at alder må passe overens med aktivitetens egenart.

 

Anbefalt alder for oppstart på kulturskoleundervisning på ulike disipliner:

Disiplin
ca. alder
årstrinn skole
Fiolin
7
2.
Cello
7
2.
Gitar
8
3.
Elbass 8 3.
Piano
6
1.
Fløyte
7/8
2./3.
Klarinett
7/8
2./3.
Saxofon
7/8
2./3.
Kornett/trompet
7/8
2./3.
Horn
7/8
2./3.
Grovmessing (trombone/ baryton)
8
3.
Slagverk
8
3.
Sangkoret Sjøstjernene
7
2.
Sang indiviuell
12/13
7./8.
Keramikk
10
5.
Teater/ Bifrost-Hølen Regnbueteater
7
2

 

 
Søknadsfrist
Søknadsfristen for neste skoleår er 1. juni. Men man kan søke hele året og vil så raskt det er mulig få tilbud om en ledig plass.
På en del tilbud kan det være til dels lange ventelister, så det er lurt å være tidlig ute med søknaden.
Ikke gå og tenk på om du har lyst, søk først og så kan du bestemme deg når du får tilbud om elevplass. Det er mulig å søke på flere instrumenter.
 
Søknad
Alle som søker om plass på kulturskolen må gjøre dette via internett.
Link til elektronisk søknadsskjema finnes under "selvbetjening" til høyre på siden. Når du har fylt ut det elektroniske skjemaet vil du få en bekreftelse på e-post om at du har lagt inn de opplysninger som kreves, bekreftelse på selve søknaden vil du få pr. brev fra kulturskolen. Beskjed om elevopptak vil gå ut i begynnelsen av august.
 
Hvorfor får ikke alle plass?
Kulturskolen drives med kommunale midler samt elevkontingenter. Det betyr at økonomien er begrenset, noe som setter tak på antall elevplasser.
Tips en venn Skriv ut