Etablering av hybel - hybelleilighet i egen bolig

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger er søknadspliktig i henhold til pbl § 20-1 bokstav g, jfr byggesaksforskriftens § 2-1.
En boenhet skal tilfredsstille krav til lys, lyd, brann, isolasjon, takhøyde, tilgjengelighet mm. For å finne ut om din bolig eller del av bolig tilfredsstiller disse kravene anbefaler vi at du tar kontakt med en fagmann. Kravene er beskrevet i Teknisk forskrift 2010. Med hybel forstår vi et rom i en boenhet (leilighet) som deler andre romfunksjoner med hovedleiligheten, f.eks bad, toalett, kjøkken. Om det er ett familiemedlem som disponerer rommet eller om det leies ut, får ingen betydning i denne sammenheng.
Utleie av hybel som del av en boenhet (leilighet) utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen.
Med hybelleilighet forstår vi en selvstendig enhet som har alle nødvendige romfunksjoner som bad, toalett, kjøkken, oppholdsrom mv, og som fungerer uavhengig av boligen forøvrig. Størrelsen på hybelleiligheten har ingen betydning for om det er en enhet eller ikke. Del av bygning som forutsettes brukt som en selvstendig enhet må tilfredsstille alle myndighetskrav som gjelder for en boenhet (lydkrav, brannkrav, miljøkrav, krav til parkeringsplasser mv).
En boenhet skal tilfredsstille krav til lys, lyd, brann, isolasjon, takhøyde, tilgjengelighet mm. For å finne ut om din bolig eller del av bolig tilfredsstiller disse kravene anbefaler vi at du tar kontakt med en fagmann. Kravene er beskrevet i Teknisk forskrift 2010.
Tips en venn Skriv ut