Godt oppmøte

Da kulturskolen startet opp igjen med fysisk undervisning, noen uker før sommerferien, var vi veldig spent på hvordan elevene kom til å ta dette. Var de misfornøyd? Kom de til å slutte? Og hva ville skje etter sommerferien, ville nye elever begynne med all den usikkerheten som ligger i tett oppfølging og undervisning med strenge koronatiltak?  

Nå som juleferien nærmer seg har lærerne ved kulturskolen fått svar.

Kulturskolen har i koronaperioden hatt få utmeldinger og skolens elever har hatt et mye høyere oppmøte til timene enn tidligere. I tillegg ser vi nå at det jevnt og trutt kommer søknader om plass fra nye barn og unge. 

En viktig sosial arena

I en periode med nedstenging og lite sosiale tiltak blir sosiale arenaer for barn og unge etter skoletid viktige. Gitt situasjonen, med økt smitte og innføring av strengere tiltak i vår region og i Vestby kommune, er dette forståelig.

Det «enkle» i en slik situasjon vil selvfølgelig være å stenge ned alt, men både fra nasjonale og lokale myndigheter legges det vekt på at hverdagen til barn og unge skal gå mest mulig normalt. Kulturskolen er et lovpålagt undervisningstilbud og det blir lagt vekt på at undervisningstilbud til barn og unge skal opprettholdes. Sett fra dette perspektivet er det slik at mye stenges ned nå, nettopp for at barn og unge skal kunne ha best mulig livskvalitet.

- Vi ser nå hvor viktig kulturskolen er både som undervisning og som en sosial arena hvor barn og unge får utløp for skaperkraft og utrykksglede. Det trenger de i denne pandemien, sier Evensen.  

Kulturskoletilbudet holdes åpent

I regjeringens presskonferanser har kunnskapsminister Guri Melby vært tydelig på at tiltak for barn og unge i kommunene skal ivaretas videre og holdes åpne. Nå er det slik at flest mulig voksne må begrense sin hverdag. Dette reduserer smittespredningen og gjør at det er mindre risiko for alle som jobber med barn og unge når de beveger seg til jobb eller er på jobb. Resultatet er at barn og unge kan ha noe frihet i sin hverdag.

- Det er derfor avgjørende at vi greier å holde også det fysiske kulturskoletilbudet åpent. Spesielt viktig er dette med tanke på sårbare grupper og enkeltelever. Vi skal ta vårt ansvar her påpeker Evensen.