Anlegg for idrett og friluftsliv

Grevlingen IdrettsanleggOversikt over anlegg for idrett og friluftsliv i Vestby er tilgjengelig i Kultur- og kirkedepartementets register idrettsanlegg.no

Om Idrettsanlegg.no
Kultur- og kirkedepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader er et register over alle idrettsanlegg i Norge, fra de store anleggene bygget og utformet for internasjonale mesterskap til små balløkker og skileikanlegg. Anlegg for friluftsliv er også registrert så langt det er funnet hensiktsmessig.
Alle anlegg eller tiltak for friluftsliv som er gitt tilskudd av spillemidlene er registrert.
Til sammen er det registrert ca. 46.000 anleggsenheter i registeret.

I tillegg til selve anleggsregisteret, inneholder sidene en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggets geografiske plassering.

Du finner også informasjon om tilskuddsordningen spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Alle som vurdere å søke midler til ett eller flere anlegg må ta kontakt med kommunen før søknad sendes via Kulturdepartementets side idrettsanlegg.no.
Det er også svært viktig å merke seg anlegg og områder det skal søkes spillemidler til, må være prioritert i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, se neste avsnitt.

Les mer om Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
 
Aktive barn
Planen viser, i tillegg til de langsiktige behovene kommunen ser for seg, et konkret 4-årig handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
 
Alle anlegg og områder det skal søkes spillemidler til, må være prioritert i kommunedelplanen.

Les mer om Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

 

Tips en venn Skriv ut