Idrettshaller

I Vestby har vi 3 idrettshaller; Vestbyhallen, Grevlingen Flerbrukshall og Vestby Arena.

Hallene benyttes fortrinnsvis av skolene på dagtid frem til kl. 15,
og leies ut til trening og arrangementer på ettermiddager/kvelder og i helger.

Fast søknadsfrist for tildeling av fast treningstid og kamper/arrangementer i idrettshallene og svømmehallen er 1. mai for påfølgende skoleår.
Henvendelser om leie til enkeltanledninger gjennom hele året.

Gymsalene på de øvrige skolene leies også ut til andre brukere på kveldstid.

Se det enkelte anlegg for nærmere informasjon om utleie.

Tips en venn Skriv ut