Flaggreglement for Vestby kommune

Vedtatt av Kommunestyret 03.11.2008, K-sak 112/08

Det norske flagg
Det norske flagg

§ 1 Lov og reglement
Dette reglementet bygger på Lov av 10. desember Nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. Juni Nr 2 1933 om flagging på kommunens offentlige bygninger, statens Flaggreglement, tilhørende forskrifter og rundskriv fra departement med ansvar for flagget.

§ 2 Statsflagget
Flagging i følge dette reglementet gjelder bruk av Statsflagget (uten splitt og tunge) på eller fra kommunens offentlige bygninger og eiendommer, eller bygninger og eiendommer som i hovedsak blir bruk av kommunale institusjoner eller virksomheter.

§ 3 Andre flagg og vimpler
Det er tillatt å bruke Sameflagget og fremmede lands flagg ved siden av det norske Statsflagget ved anledninger der det er naturlig som en æresbevisning. Bruk av disse flaggene skal skje i tråd med dette reglementet. Kommuneflagget og –vimpelen kan brukes fra og ved kommunens bygninger og offentlige plasser uten de tidsbegrensningene som er nevnt i § 6.

§ 4 Flaggdager
Statsflagget bør i alminnelighet bare brukes på de offisielle festdager og når offisiell flagging er påbudt.
 

Norge har 16 offisielle flaggdager, disse er:
 

Dato
Anledning
1. nyttårsdag
H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Samefolkets dag
H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
Offentlig høytidsdag, den internasjonale arbeiderdagen
Frigjøringsdagen 1945
Grunnlovsdagen
Unionsoppløsningen 1905
H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
Olsokdagen
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
1. juledag

 

Bevegelig
1. påskedag
Bevegelig
1. pinsedag
Bevegelig
Dagen for stortings- og kommunevalg


Andre flaggdager
Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, kongehuset eller kommunen (eks. vennskapskommunebesøk).

Flagging skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av kongehuset, utenlandsk statsoverhode og fyrstelige personer.

Det flagges ved Rådhuset under begravelse av nåværende og tidligere ordførere, nåværende kommunestyremedlemmer, rådmann og Resultatområdeledere (toppledere). Ved begravelse av andre nåværende ansatte flagges det ved det sted hvor vedkommende var ansatt.

§ 5 Heising
Flagget heises på stang på taket eller fra siden av bygningen eller på frittstående stang. Heising skjer uoppfordret og uten spesiell tilkalling på de offisielle flaggdager som er nevnt i § 4. Ved andre anledninger skjer det etter nærmere tilkalling. Les mer om flagging ved kommunens offisielle bygg her.

§ 6 Tidspunkt for flagging
Flagget blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist kl 0800, resten av året kl 0900.  Flagget fires ved solnedgang, men ikke senere enn kl 2100 selv om sola går ned etter den tid.

Vi gjør oppmerksom på følgende:
I Vestby kommune får man ikke heist/ firet akkurat på klokkeslettet alle steder. Dette er pga. at det innleide vaktselskapet for heising og firing av flagg ikke kan ha en ved hver flaggstang. Flaggene blir heist i prioritert rekkefølge hvor oppstart er ved rådhuset.  Flagget vil også kunne bli heist ved hendelser utover faste flaggdager.

§ 7 Tvilstilfeller
Ved tvilstilfeller om forståelser av dette reglementet, reises spørsmål til ordføreren som avgjør saken.

Tips en venn Skriv ut