Helsetjenester rettet mot barn og unge

Her finner du våre helsetjenester rettet mot barn og unge. Tjenestene omfatter blant annet helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom og ulike former for hjelp og veiledning.

Vår visjon : Trivsel, helse og et sunnere Vestby.

Vi i forebyggende helsetjeneste skal jobbe for gravide, barn, unge og deres foreldre.

Overordnet mål:

 • forebygge fysisk / psykisk sykdom og fremme folkehelse
 • å skape gode forutsetninger for å kunne ta ansvar for egen helse
   

Målene skal nåes ved helsefremmende virksomhet:

 • i samarbeid med foreldrene
 • i samarbeid direkte med barn og unge
 • i samarbeid med andre faggrupper
 • ved å bevisstgjøre barn og unge på egen helse
 • ved brukermedvirkning
 • Åpen dør – helsetjenesten som mulighetenes sted
 • God tilgjengelighet
   

Delmål

 • Individ- og grupperettet oppfølging
 • Styrke foreldrekompetansen
 • Nettverksarbeide
 • Alle barn og unge fra 0 – 20 år får tilbud om oppfølging på helsestasjon, skolehelsetjenesten og ungdomshelsestasjonen.
 • Vektlegge psykososial veiledning
 • Styrke familien til selv å kunne fremme og bevare egen helse
 • Helseopplysning
 • Helsetjenesten deltar på foreldremøter i samarbeid med skolene. 
 • Samarbeid med fysioterapitjenesten om kostholds- og mosjonsrelaterte problemer. 
 • Fokus på fysisk aktivitet og kosthold. 
 • Fokus på barn i skilsmisse.
   
Tips en venn Skriv ut