Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Tilskuddsordning illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018.
Penger

TILSKUDD TIL KULTURARBEID 2017 - Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november

Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for lag og foreninger som har fått tilsagn om aktiv...
Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

Tilskuddsordning for friluftslivet i Vestby

Kommunestyret har vedtatt å sette av midler hvert år til friluftstiltak. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere lag og organisasjoner til ...
Blå himmel...

Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai

Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller ...
Mennesker som hopper_cropped_622x387

Søknad om tilskudd til rusforebyggende tiltak for barn og ungdom

Organisasjoner, lag og andre kan søke om midler til rusforebyggende tiltak. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket, målsetting og ha...
Illustrasjon Folkehelseuka

Folkehelseuka 2017 - søk om tilskudd til arrangementer og aktiviteter innen 30. mars!

Årets folkehelseuke blir arrangert 1.-10. september 2017. Vi ønsker mange ulike arrangementer, og oppfordrer alle til å legge planlagte eller nye a...
Penger

Søk om Vestby kommunes tilskudd til kulturarbeid - husk søknadsfrist 15. mars!

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Aktiviteter for barn og unge, og tiltak s...
Barn i klatrestativ

Nærmiljøtilskudd i Vestby

I handlingsprogrammet for 2016-2019 vedtok kommunestyret å sette av kr. 50 000 til nærmiljøtilskudd. Dette er en reetablering av tidligere tilskudd ka...
Barn i klatrestativ_3

Mer aktivitet i nærmiljøet for Store Brevik Vel, Vestbyhagen Velforening og Hølen og Såner vel

Etter fordeling av nærmiljøtilskuddet for 2016, fikk følgende tiltak støtte av tilskuddet: -              Store Brevik Vel – skateanlegg kr 24 000,...
Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 1. september!

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 1. september. NB! Alle som vurderer å søke midler til ett e...