Bibliotek

Biblioteket i 2017

Utlån og besøk Barna har lest mer og mer skjønnlitteratur de siste årene, og denne utviklingen holdt seg i 2017. Også fagbøker for barn fikk et lite ...
Bruk biblioteket!

40 000.- i utviklingsmidler til Vestby og Son bibliotek

Vestby kommune er også i år tildelt utviklingsmidler på kr 40 000.- fra Nasjonalbiblioteket. Pengene skal gå til å utvikle bibliotekene i Son og Vestb...
Fargerike bøker

Nye åpningstider på biblioteket fra 17. august

Endringen av våre åpningstider tar utgangspunkt i når vi ser at det er mest besøk hos oss. Vi håper endringen gjør at enda flere av våre brukere får m...
Advokatvakt

Fast tilbud: hver 2. onsdag kl 16-18

Advokatvakten på Vestby bibliotek

Benytt gjerne advokatvakten, -et gratis tilbud på Vestby bibliotek annenhver onsdag. Oppstart i 2018 er 10. januar.