Vestby MC Klubb


Kontaktperson

Vestby MC Klubb ble startet i 1998 og har pr 2016 rundt 50 medlemmer og er tilsluttet NMCU . Klubbens formål er å samle motorsykelister av begge kjønn og arbeide for et godt sosialt felleskap og miljø. Klubben skal arbeide for å fremme sikkerhet og ansvarlighet blant medlemmene. Klubben har kjørt natteravn hver sommer siden 2002 og var den første MC-klubben som startet opp med MC Natteravnkjøring i Norge. Du trenger ikke være medlem for å kjøre MC Ravn sammen med oss, men må disponere MC og være minst 18 år. Det er alltid en ansvarlig med som har ledelsen på selve kjøringen. Vi arrangerer førstehjelpskurs og kjøring på bane som en del av tilbudet til våre medlemmer hver vår. Klubben har en offentlig FB side som tar for seg enkelte aktiviteter, samt MC Natteravn kjøringen vår ut mot publikum. For medlemmer har vi en egen FB side der våre samtaler har et bredere forum. Vi har vinterlagring for MC, flotte fellesturer, arrangementer og egne klubbkvelder. Hjertelig velkommen og bli med oss å kjør MC da vel !