Vestby MC Klubb


Kontaktperson

Vestby MC Klubb ble startet i 1998 og har pr 2019 rundt 60 medlemmer og er tilsluttet NMCU . Klubbens formål er å samle motorsykelister av begge kjønn og arbeide for et godt sosialt felleskap og miljø. Klubben skal arbeide for å fremme sikkerhet og ansvarlighet blant medlemmene. Klubben har kjørt natteravn hver sommer siden 2002 og var den første MC-klubben som startet opp med MC-natteravnkjøring i Norge. Du trenger ikke være medlem for å kjøre MC Ravn sammen med oss, men må disponere MC og være minst 18 år. Som en del av tilbudet til våre medlemmer arrangerer vi førstehjelpskurs, kjøring på bane der vi øver på ulike elementer, bremsing i kurve, nødbrems og kjeglekjøring. Klubben har en offentlig FB-gruppe som tar for seg enkelte aktiviteter. Vi har vinterlagring for MC, flotte fellesturer, arrangementer og egne klubbkvelder. Hjertelig velkommen og bli med oss å kjør MC da vel !