Garder Vel


Kontaktperson

Styret Garder Vel

Leder          

Ane Lilletun Østerman 

             

 

Nestleder

Anders Presterud

92987281

, anders@prielektro.no

Sekretær

Ingunn Hegge

92496800

, ingunn.snuppa@yahoo.co

Kasserer

Bjørn Thomas Rom

64951418

, postkasse

Web ansvarlig

Trond Nielsen

97143137

, trond@tncweb.no

Aktivitets avd

Svein Kjølberg

91559612

, svein.kjolberg@vg.no

Kultur avd

Gro Wollebæk

95873989

, gro.wollebek@gmail.com

Barnehage/SFO

Frauke Hofmeister

41086709

, frauke.hofmeister@gmx.de