Vestby Grunneierlag


Kontaktperson

Grunneierlagets formål:

Vestby Grunneierlag er et medlemslag for eiere av landbrukseiendom i Vestby.
Grunneierlagets saksområde/ansvarsområde er:
  • Jakt- og viltforvaltning
  • Fisk- og vassdragsforvaltning
  • Arealdisponering og inngrepssaker
  • Frilufts- og vernespørsmål.
Vestby Grunneierlag er tilsluttet Fylkesutmarkslaget i Akershus.