Soon og Omegns Vel


Kontaktperson

Styre:
Leder: Ivar Gudmundsen (tlf.: 480 02 659)
Nestleder: Thove Hov Eggen
Sekretær: Anstein Spone
Kasserer: Per Thorbjørnsen
Styremedlem: Knut Christian Hallan