Vestby Internasjonale Kvinnegruppe


Kontaktperson

Kasserer og sekretær:
Christine Kristoffersen, tlf. 41 12 81 80
e-post: christine.kristoffersen@gmail.com

Vestby internasjonale kvinnegruppe er en forening for og av kvinner bosatt i Vestby.
Formålet er å treffes for å bli kjent og danne nettverk.
Den ble opprettet i august 2008, og ønsker flere medlemmer.

Kvinnegruppa skal være en møteplass for alle, norske som innvandrere.
Gruppa tar sikte på et arrangement per måned med ulike tema hver gang.
Informasjon om arrangementer blir hengt opp rundt i kommunen, i tillegg til å bli lagt ut på Vestby kommunes Kulturkalender, - og nå også på egen hjemmeside: www.vestbykvinnegruppe.com