Velforeningen Sole Skog 3


Kontaktperson

Leder: Espen Helland
Mjølnerveien 8, tlf. 467 89 800

Nestleder: Torfinn Thomassen
Mjølnerveien 15, tlf 926 69 978