Son Maleklubb


Kontaktperson

Styret for 2019 er som følger:
Leder: Mona Haslie
Nestleder: Ruth Brochmann
Sekretær: Eva Nygaard
Kasserer: Bjørn Øivind Østlie
Styremedlem: Konstanse Sørevik
Varamedlem: Liv Kjønnerud