Follo MS-forening


Kontaktperson

Follo MS-forening er et aktivt lokallag av MS-forbundet i Norge.
Vi har medlemmer fra alle Follo-kommunene: Ski, Oppegård, Enebakk, Ås, Frogn, Vestby og Nesodden.

Vi har medlems-/temamøter hver 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 .
Sted: Ski Servicesenter, 2. etg., Kirkeveien 3, Ski.

Vi har også andre aktiviteter og tilbud.
Velkommen til Follo MS-forening!