HLF Ytre Follo


Kontaktperson

Ditt lokale hørselslag under Hørselshemmedes Landsforbund som omfatter kommunene Vestby, Frogn, Nesodden og Ås

Kontaktpersoner:
Leder: Irene Svennevik
E-post: irenesvennevik@yahoo.no
Tlf: 915 42 644 (sms)

Sekretær: Steinar Antonsen
E-post: antonsen@hlf.no
Tlf: 922 97 447