Soon Fridykkerklubb


Kontaktperson

Soon Fridykkerklubb stiftet 12/1-2012

Treningstid:
Grevlingen Svømmehall, søndager 09.00 - 10.30, for store og små.
Må være svømmedyktig

  • Leder: Fredrik Holst
  • Nestleder: Nils Petter Hajem
  • Styremedlem: Roger Sæther
  • Styremedlem: Linda Rønning
  • Vara: Rune Andre Hekkelstrand