Vestby Seniordans


Kontaktperson

•Vestby Seniordans
Hver onsdag kl. 10.30 til 14.00
på Vestby Seniorsenter (vis a vis Vestby rådhus)

Det er også seniordans i Son
•Son Seniordans
Hver onsdag kl. 11.00
på Son Bo- og Servicesenter