Vestby Turlag -DNT Oslo og Omegn


Kontaktperson

Vestby Turlag ble stiftet 11. november 2013.

Formålet for de lokale turlagene er det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet” og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i turlaget, dersom de bor i Vestby kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Andre bosatt utenfor Vestby kommune kan bli medlem i Turlaget om de ønsker og gir beskjed.