VESTBY SSB


Kontaktperson

Vestby SSB er en forening for skatere, scootere og BMX'ere i Vestby Kommune.

Vestby SSB, VSSB, er en interesserorganisasjon for rullebrettkjørere. VSSBs formål er å tilrettelegge for aktiviteter for rullebrett, Scootere og BMX'ere samt bidra til å øke antall aktive innen disse grenene.

VSSB er en selvstendig organisasjon; partipolitisk og religiøst uavhengig. Vestby SSB skal legge vekt på at det er de aktive medlemmene som preger organisasjonen. Innenfor rammen av vedtekter står alle ledd fritt til å utforme arbeidsformer og organisering av arbeidet.