Soon Etter Frokost


Kontaktperson

Korpsøvelse hver tirsdag kl. 19:30 - 21:30,
Kultursalen, Grevlingen skole og kultursenter

Ukentlige korpsøvelser for alle som har lyst til å spille - du trenger ikke være god for å møte opp, men det er en fordel med eget instrument. Vi vil gjerne ha flere medlemmer i korpset som i tillegg til øvelser har noen opptredener og x-antall sosiale treff i løpet av året.
VELKOMMEN!