Funksjonshemmedes Forening Vestby


Kontaktperson

Vi er en aktiv foreldreforening med 60 medlemmer.
 
Formålet for foreningen er å ivareta foreldre og deres funksjonshemmede barns interesser, og bygge vennskap og gode relasjoner.
 
Foreningen har også mange støttemedlemmer som er aktive i foreningen.
 
Vårt aktivitetstilbud for medlemmer er:
Svømming i oppvarmet basseng på Cato senteret på avtalte lørdager. Vi har juletrefest, sommerfest, og vi inviterer til teater/kinoturer
 
Foreningen har et aktivt styre som har møte om lag en gang per måned.
 
Vi ønsker deg velkommen som medlem.
Medlemskontingenten er kr 250,- per år.
 
Hilsen styret