Barnevernvakten - felles portal for barnevaktene i Norge

Follo Barnevernvakt

Barnevernvakten kan kontaktes ved behov for akutt hjelp på kveldstid og i helger når kommunens barnevernkontor er stengt.

Akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

Telefon til barnevernvakten: 917 19 615

Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800 

Åpningstider:
Alle dager fra kl 15.00-08.00.

I helger samt i høytider er vi døgnbemannet.

Vi yter øyeblikkelig hjelp ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Vold i nære relasjoner
 • Mobbing og vold
   

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg

 

 

 

Tips en venn Skriv ut