Jente på sykkel_illustrasjonsfoto

Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv

Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv.

Planen er en revidering av eksisterende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029.

Bakgrunnen for å slå sammen disse planene er for å få en helhetlig politikk på områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I nåværende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og kommunedelplan for friluftsliv er det anbefalt å slå disse sammen.

Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal gi grunnlaget for en faglig, kompetansebasert og langsiktig planlegging på områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen er et overordnet politisk styringsdokument, og utgangspunktet for det administrative arbeidet innen områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen vil også være førende for samarbeidet mellom kommune og frivillige organisasjoner.

Hovedfokuset i denne planen vil være å tilrettelegge for at alle grupper i befolkningen skal ha mulighet til å drive fysisk aktivitet i kommunen.

Se forslag til planprogram her:
Forslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026 PDF document ODT document

Merknader
Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 15.04.2019 til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby, eller som e-post: post@vestby.kommune.no.

Du kan også benytte elektronisk selvbetjening til høyre på denne siden.