Kristin Andreassen, Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø

Rådgiver i bedre barnehage og skolemiljø

Kristin Andreassen er ansatt på skolekontoret som Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø, med mål om å redusere mobbing i Vestbyskolen. Kristin er utdannet psykolog, og har flere års erfaring fra PP-tjenesten.

Kristin har blant annet som oppgave å ivareta elevenes rettigheter når det kommer til psykososiale utfordringer, jobbe med forebyggende arbeid mot mobbing, bidra med kompetanse på området, følge opp skolens arbeid med handlingsplaner mot mobbing, og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt.

Dersom du mistenker at ditt barn opplever mobbing eller du har spørsmål rundt det psykososiale miljøet til ditt barn, anbefales du å ta kontakt med skolen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker, og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med Kristin på kristin.andreassen@vestbyskolen.no eller tlf 45 66 03 89

 

 

Rådgiver i bedre skolemiljø from IKT SKOLE Vestby kommune on Vimeo.

 

Tips en venn Skriv ut