Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer

Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer

Er du mer ustø enn før og går mindre ut? Da kan Sterk og Stødig treningsgruppe i Vestby og Son være noe for deg!


Følgende kriterier for å delta:

  • Er hjemmeboende over 65 år som klarer seg godt i eget hjem
  • Har ikke behov for ganghjelpemiddel innendørs
  • Har ingen/få tjenester fra kommunen
  • Er i stand til å reise til/fra trening på egenhånd
  • Er i stand til å ta imot instruksjon og å trene i gruppe - Erfarer endringer i bevegelsesfunksjoner og ustøhet i enkelte situasjoner
  • Kan være bekymret for å falle og/eller har falt

Påmelding og informasjon:
Vestby kommune, fysioterapitjenesten v/ André Børnes andre.bornes@vestby.kommune.no / tlf. 982 03 516

eller

Seniorkontakt i hjemmetjenesten v/ Arne G. Paulshus Arne.G.Paulshus@vestby.kommune.no / tlf. 948 11 089